Ķirurģiskās manipulācijas

Pakalpojuma nosaukums
Cena EUR
Ambulatora operācija krusas graudu vai cistas izņemšana
150,00
Ambulatora operācija spārnveida plēves noņemšana (vienai acij)
180,00
Plakstu iegriešanās labošana (vienam plakstam)
180,00
Plakstu izgriešanās labošana (vienam plakstam)
220,00
Jaunveidojuma noņemšana (vienam plakstam)
175,00
Plakstu ādas jaunveidojuma pilnīga izņemšana un plakstu plastika (vienam plakstam)
250,00
Intravitreāla Avastin medikamentu injekcija (vienā acī) bez medikamenta cenas
120,00
Intravitreāla Avastin medikamentu injekcija (abās acīs) bez medikamenta cenas
160,00
Intravitreāla Eylea medikamentu injekcija (vienā acī) bez medikamenta cenas
120,00
Intravitreāla Eylea medikamentu injekcija (abās acīs) bez medikamenta cenas 180,00
Intravitreāla Vabysmo injekcija (vienā acī) bez medikamenta cenas 120.00
Intravitreāla Vabysmo injekcija (abās acīs) bez medikamenta cenas 180.00
Subtenona medikamenta injekcija (vienā acī) bez medikamenta cenas
90,00
Subtenona medikamenta injekcija (abās acīs) bez medikamenta cenas
120,00
Medikamenta implantācija (vienā acī) bez medikamenta cenas
140,00
Filtrācijas spilventiņa revīzija pēc glaukomas operācijas
190.00
Ķirurģiskas manipulācijas laikā paņemta materiāla nosūtīšana histoloģiskai izmeklēšanai
40,00

Ambulatorie pakalpojumi

Lāzerterapija

Ķirurģiskās operācijas

Redzes korekcija

Sazinies ar mūsu speciālistiem